Gapen en scheiten

Altijd gedacht dat ‘gapen en scheiten’ niets anders was dan een al dan niet bedoelde verhaspeling van ‘schapen en geiten’. Niets blijkt minder waar te zijn. In de Volkskrant stond vanmorgen een foto van vier dartelende lentelammetjes met op de achtergrond moederschaap. Vader was een geit, waardoor de kleintjes officieel gaapjes bleken te zijn. Was het andersom geweest (vaderschaap en moedergeit), dan hadden ze scheitjes geheten. Dat ze levend geboren zijn, schijnt al een zeldzaamheid te zijn. En zich verder voortplanten zal ook niet lukken, want zoals veel andere kruisingen zijn gapen en scheiten onvruchtbaar.

Het is overigens maar de vraag of deze gaapjes de leeftijd zullen bereiken waarop ze zich anders hadden kunnen voortplanten. In dit artikel uit het AD van vier jaar geleden over vier gaapjes die bij een school waren geboren, zegt een docent over die onvruchtbaarheid: “Hier op school is dat geen probleem, maar bij een fokkerij zouden ze onmiddellijk worden geslacht.”

Ook leuk: volgens hetzelfde artikel bestaan er ook lijgers en zezels. Maar we worden in het ongewisse gelaten over de vraag of er ook gevallen bekend zijn van teeuwen en ebra’s.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s