Category Archives: Het vak

Nee, niet iedereen kan vertalen

Bij alle commotie vandaag over het nieuws over de prins wordt er o.a. op Twitter ook gepraat over de slechte vertaling van de tekst die werd voorgelezen door de Oostenrijkse arts. Die vertaling gebeurde niet ter plekke en degene die hem uitsprak was geen tolk. In plaats daarvan was een Nederlandse arts, die aan zijn uitspraak te horen al enige tijd in Oostenrijk woont, gevraagd om de Nederlandse vertaling voor te lezen. Ik vermoed dat hij die vertaling ook zelf snel in elkaar heeft geflanst, zonder professioneel advies te vragen.

Eigenlijk verwijt ik het die arts zelf niet eens. Ik denk dat hij daar ook maar is neergezet omdat hij toevallig zowel arts als Nederlander was. Maar die Universitätsklinik Innsbruck is een gerenommeerd ziekenhuis dat, volgens wat ik heb gelezen, gewend is om om te gaan met prominente patiënten. Is er bij hun Pressedienst dan niemand op het idee gekomen om de verklaring door een echte vertaler te laten vertalen, of om op zijn minst de vertaling van die arts door een professional te laten nakijken? Was de RVD niet betrokken bij het opstellen van de verklaring? Die hadden dan toch kunnen corrigeren?

[Update 16:27 uur: de RVD heeft de verklaring inmiddels gepubliceerd op de website van het Koninklijk Huis, inclusief een Nederlandse en een Engelse vertaling. Over de Nederlandse vertaling staat er fijntjes bij: “deze tekst kan vanwege de leesbaarheid op onderdelen licht afwijken van de letterlijk uitgesproken tekst”.)

In ieder geval blijkt maar weer dat twee talen spreken en expert zijn op een bepaald vakgebied niet per se genoeg is om een goede gespecialiseerde vertaler te zijn…

Een filmpje van de persconferentie:

Op de website van RTL Z staat de Nederlandse verklaring, en daar staat boven: “Letterlijke tekst”. Wat daaronder volgt is echter allesbehalve de letterlijke tekst. Er is het een en ander in veranderd om er wél goed Nederlands te maken.

Wat er in het Duits werd gezegd (door mij getranscribeerd, dus er kunnen wat foutjes in staan), wat de Nederlandse arts ervan maakte en hoe RTL Z het uiteindelijk heeft gebracht:

Prinz Friso ist am 17. Februar um 14 Uhr in die Innsbrucker Klinik eingeliefert worden. Der Prinz ist zuvor in Lech von einer Lawine verschüttet worden. Die Verschüttungszeit ist mit zirka 25 Minuten dokumentiert. In der Universitätsklinik Innsbruck ist er über den sogenannten Shockraum für die Erstversorgung sofort in die traumatologische Intensivstation überstellt worden. Diese Einrichtung ist spezialisiert für schwerstverletzte Patienten und anderen Lawinenopfer. Sie werden dort mit sehr großen medizinischen und technischen Aufwand behandelt. Der Leiter ist Doktor Wolfgang Koller. Vielleicht zuerst die Übersetzung und dann Doktor Koller.
Prins Friso werd op 17 februari om ongeveer 2 uur namiddag met de noodartshelikopter naar de Klinik in Innsbruck gebracht. Daarvoor was de patiënt in Lech onder een lawine gekomen. Hij was ongeveer 25 minuten bedolven. In het universiteitsziekenhuis Innsbruck werd prins Friso in de shockruimte eerst verzorgd en dan meteen naar het traumatologische intensiefafdeling gebracht. Deze afdeling is gespecialiseerd zwaargewonde patiënten en lawineslachtoffers met de grootste medicinische en technische hulpmiddelen te behandelen. Dokter Wolfgang Koller is hoofd van deze afdeling.
(Dit stukje is door RTL Z niet vertaald.)

Guten Tag, meinen sehr geehrten Damen und Herren.
Goedendag.
Goedemiddag dames en heren.

Wie werden Sie im Folgenden über den Ablauf vom Behandlung und Diagnose an unsere Klinik unterrichten. Unsere Station würde bereits vor Eintreffen des Patienten informiert und wir konnten alles für seine Ankunft vorbereiten.
Ik bericht over de afloop op de afdeling Intensiefstation. Onze afdeling werd vooraf geïnformeerd dat de patiënt onderweg was en zo konden wij voor zijn komst alles goed voorbereiden.
We willen u over het verloop van de behandeling en de diagnose informeren. Onze afdeling is voor de binnenkomst van de patiënt geïnformeerd en we hebben alles voor de patiënt kunnen voorbereiden.

Nach längere Reanimation am Unfallort wurde Prinz Friso an die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Durch die lange Zeit unter dem Schnee wurde sein Gehirn lange Zeit nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt.
Na een langdurige reanimatie in Lech werd prins Friso in de Klinik in Innsbruck opgenomen. Door de lange tijd onder de sneeuw werden zijn hersenen niet genoeg met zuurstof verzorgd.
Na een lange reanimatie op de plek van het ongeval werd prins Friso naar de kliniek in Innsbruck gebracht. Door de lange tijd onder de sneeuw hebben zijn hersenen niet genoeg zuurstof gekregen.

Es kam in der Folge zu einem Herzstillstand die etwa 50 Minuten andauerte. In diesem gesamten Zeitraum musste der Patient reanimiert werden.
Daardoor is het tot een stilstand van het hart gekomen. Deze heeft ongeveer 50 minuten geduurd. Gedurende heel deze tijd werd de patiënt gereanimeerd.
Als gevolg daarvan kreeg hij een hartstilstand die ongeveer vijftig minuten heeft geduurd. Gedurende die tijd moest de patiënt gereanimeerd worden.

Fünfzig Minuten Reanimationszeit ist sehr, sehr lange. Man kann auch sagen: zu lange. Unsere Hoffnung bestand darin, dass die begleitende milde Unterkühlung des Patienten noch für einen gewissen Schutz des Gehirns gesorgt hätte. Diese Hoffnung wurde leider nicht erfüllt.
Vijftig minuten reanimatie is zeer lang. Men kan ook zeggen: te lang. We hadden de hoop dat de lichte onderkoeling van de patiënt zijn hersenen voor al te grote beschadigingen zouden beschermen. Deze hoop werd helaas niet vervuld.
Vijftig minuten reanimeren is heel lang. Je kunt ook zeggen te lang. We hadden de hoop dat de lichte onderkoeling van de patiënt de hersenen nog enigszins beschermd had. Die hoop was helaas vergeefs.

Seit einer Woche hat jetzt ein Team von Spezialisten um das Leben von Prinz Friso gekämpft. Gestern was es zum ersten Mal möglich eine MRT-untersuchung ohne Gefahr für den Patienten durchzuführen.
Een week lang heeft een team van specialisten om het leven van prins Friso gevochten. Gisteren was voor de eerste keer een MRT-onderzoek mogelijk zonder de patiënt extra gevaren uit te zetten.
Een week lang heeft een team van specialisten voor het leven van prins Friso gevochten. Gisteren was het voor het eerst mogelijk om een MRT-scan te maken zonder gevaar voor de patiënt.

Seit diese Untersuchung und den letzten neurologischen Tests die wir gestern noch durchgeführt haben, wurde klar dass das Sauerstoffmangel massive Schäden im Gehirn des Patienten verursacht hat.
Sinds deze onderzoekingen en de laatste neurologische tests van gisteravond is het duidelijk dat het tekort aan zuurstof tot massieve beschadiging van de hersenen van de patiënt geleid heeft.
Na dit onderzoek en de laatste neurologische testen van gisteren werd duidelijk dat zuurstofgebrek tot ernstige hersenbeschadiging heeft geleid.

Es kann derzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden ob Prinz Friso jemals wieder das Bewusstsein erlangen wird. Auf jeden Fall wird eine neurologische Rehabilitation Monate wenn nicht Jahre in Anspruch nehmen.
Op dit moment kan niet worden voorspeld of hij ooit weer tot bewustzijn zal komen. In ieder geval zal de neurologische revalidatiefase maanden of zelfs jaren duren.
Het kan niet met zekerheid gezegd worden of prins Friso ooit weer bij bewustzijn zal komen. In elk geval zal een neurologische revalidatie maanden of jaren duren.

Die Familie von Prinz Friso wird jetzt eine geeignete Einrichtung zur Rehabilitation suchen.
De familie van prins Friso gaat nu eerst naar een geschikt revalidatiecentrum zoeken.
De familie van prins Friso zal nu een geschikt revalidatiecentrum zoeken.

Vertalen is een bijbaantje

Vertalen is niet moeilijk, toch? En zeker een strafdossier niet, dat doe je er gewoon even bij. Ook al is het naar het Chinees en ook al ben je nog niet eens afgestudeerd. Advocaat Francisco Soriano schijnt in ieder geval zo te denken, lees ik hier. Hij verdedigt een Chinees die ervan wordt verdacht een snackbarhouder te hebben vermoord en in stukken te hebben gehakt. De man spreekt alleen Mandarijn, maar om onduidelijke redenen wil het Openbaar Ministerie het dossier niet laten vertalen. Dus laat Soriano het zelf vertalen. Maar in plaats van dan een beëdigde juridisch vertaler met kennis van zaken in de arm te nemen, roept hij studenten Sinologie op om hem te helpen. In ‘een paar uurtjes vrije tijd’. Ik vraag me af of de verdachte zijn dossier op die manier beter gaat begrijpen…

De oproep van de advocaat is hier te zien, op de website van AT5.

Literaire tarieven

Waarom ik vooralsnog niet aan literaire vertalingen begin, hoewel ik het erg leuk zou vinden om mijn creativiteit te botvieren op een boek in plaats van altijd maar die medische of technische teksten:

Gebaseerd op de in 2010 gehanteerde tarieven en met aanpassing aan de prijsontwikkeling zijn de volgende tarieven voor 2011 redelijk en gangbaar gebleken: proza: voor proza 6,3 eurocent per te vertalen woord; voor de vertaling van poëzie 2,22 euro per regel met een minimum van 38,78 euro per gedicht.

(bron)

Dit ligt zo ver onder wat ik voor mijn gangbare werk krijg, en literair vertalen kost daarnaast zoveel meer tijd, dat ik me het niet kan veroorloven om boeken te gaan vertalen. Blijft jammer.

Meters werk

In het Dagblad van het Noorden stond gisteren een groot artikel over Paula Stevens, die de Amy van Markenprijs heeft gekregen voor haar hele vertaaloeuvre uit het Noors. Bij het artikel, dat ik helaas niet online kan terugvinden, stond een foto van de vertaler naast een grote stapel boeken, zo te zien alle boeken die ze had vertaald. De stapel was groter dan zijzelf. Dat moet toch een goed gevoel geven, om je werk zo tastbaar in huis te hebben.

Dat is iets wat ik wel mis in mijn soort werk. Zo nu en dan vertaal ik artikelen voor een populair-wetenschappelijk tijdschrift waarvan ik elk nummer netjes thuisgestuurd krijg. Van andere klanten krijg ik mijn werk nooit in de definitieve vorm terug. Natuurlijk koop ik zo af en toe toevallig een product waarvan ik zelf (een deel van) de handleiding of gebruiksaanwijzing heb vertaald. En ik vertaal wel eens software of online Help die uiteindelijk op mijn eigen scherm terechtkomt, alweer omdat ik die software zelf heb aangeschaft. Ik heb twee dvd’s in mijn bezit waarvan ik zelf de Nederlandse ondertiteling heb gedaan, maar ook die dvd’s heb ik zelf gekocht.

De foto van Paula Stevens inspireerde mij om eens te kijken hoeveel meter ik heb vertaald in mijn leven als zelfstandig vertaler. Ik nam mijn omzet van de afgelopen negen jaar en maakte een schatting van de gemiddelde woordprijs die ik in die tijd heb gehanteerd. Omzet delen door woordprijs leverde een fictief aantal vertaalde woorden op. Ik trok drie willekeurige boeken uit mijn kast, koos in elk boek een willekeurige pagina en keek hoeveel woorden er op die pagina’s stonden. En ik keek hoeveel pagina’s de boeken hadden en hoe dik ze waren. Zoals te verwachten was, verschilden de resultaten nogal per boek, maar uiteindelijk rolde er een gemiddelde uit van 1,59 meter aan vertaald werk. Twee hele planken in mijn boekenkast!

Ik ben zelf wat langer, maar als ik in dit tempo doorga, is de fictieve stapel werk over ruim een jaar net zo hoog als ik.

Netwerken

Alles heeft twee kanten. Elk voordeel heb z’n nadeel. Zo ook bij het freelancen. Ik vind het een enorm voordeel dat ik als zelfstandige zonder personeel kan werken wanneer het mij uitkomt, dat ik geen lange projectvergaderingen meer hoef bij te wonen en dat ik tijdens het werk geen gesprekken hoef aan te horen van collega’s die de hele dag met hun echtgenoten aan de telefoon hangen om vakanties te plannen en huizen in te richten. Ik kan zo snel, geconcentreerd en efficiënt werken en hou meer tijd over voor al die andere dingen die ik moet en wil doen. De andere kant van de medaille is dat het leven van een freelance vertaler wel erg eenzaam kan worden. Voor je het weet, voldoe je aan het clichébeeld van de stoffige vertaler die de hele dag op zijn/haar zolderkamer tussen de woordenboeken zit en die geen contact heeft met anderen.

Wil je niet vereenzamen, dan zul je je sociale contacten dus ergens anders moeten opdoen. Natuurlijk zijn er LinkedIn, Facebook en andere onlinenetwerken en -platforms. Leuk en handig. Je blijft in contact met collega’s, je kunt elkaar om hulp vragen bij brandende terminologiekwesties enzovoort, maar je ziet nog steeds geen echte mensen. Sommige collega-freelancers netwerken daarom daarnaast in real-life door allerlei vertaalworkshops en -congressen af te lopen, in binnen- en buitenland. Aan de berichten te zien is er een soort vaste kern van vertalers die elkaar daar telkens weer tegenkomen. Een beetje zoals een groep vaste collega’s op kantoor.  Met een schoolgaand kind en allerlei andere verplichtingen is dat voor mij niet echt een optie. Ik hou me dus vooral bij de virtuele netwerken. De echte persoonlijke contacten zoek ik buiten mijn werk. En dat heb ik al die tijd prima gevonden.

Vorige week ontdekte ik dat ik blijkbaar toch iets had gemist. Van de ongeveer 75 klanten die ik de afgelopen negen jaar heb gehad, is maar een handvol binnen een straal van 50 kilometer van mijn kantoor aan huis gevestigd. Het grootste deel zit zelfs in het buitenland, van België tot Singapore en alles wat daar tussen ligt. Ik kan dus niet makkelijk even bij een klant langs om m’n gezicht te laten zien. Maar van dat handjevol klanten die wél in de buurt zitten, bestaat er één dit jaar tien jaar en dat werd vorige week gevierd dat met een receptie voor (oud-)werknemers, klanten, partners en vertalers. Niet alleen zag ik mijn contactpersonen bij dat bedrijf voor het eerst in levende lijve, maar ik bevond me bovendien voor het eerst sinds jaren een paar uur tussen allerlei mensen uit mijn eigen vak en dat was toch best weer eens aangenaam. Ik kwam zelfs nog een collega van vroeger tegen, die de moeite had genomen om drieënhalf uur te reizen om een presentatie te komen geven. Die presentatie heb ik zelf overigens gemist, omdat ik door allerlei andere verplichtingen pas een uur na het begin van de receptie binnenkwam.

In de haast om toch nog redelijk op tijd te komen was ik vergeten een nieuwe voorraad visitekaartjes in m’n tas te doen. Het is duidelijk dat ik het echte netwerken inmiddels wat verleerd ben…

Op de website van vertaler Joy Mo ontdekte ik, naast heel veel andere nuttige dos and don’ts, ook deze acht netwerkregels voor vertalers. Dat je altijd visitekaartjes bij je moet hebben, staat er helaas niet bij. Een wat meer op virtuele netwerken gericht lijstje met tips is te vinden op Tips for Translators – Helping translators to do better business. Boven het lijstje met tips staat een lange lijst met vertaalbureaus, voor wie nog op zoek is naar nieuwe klanten. Zelf heb ik veel aan de combinatie LinkedIn/Facebook/Twitter/weblog, waarbij vooral het doorlinken (bijvoorbeeld van Twitter-berichten naar Facebook, of van blogs naar LinkedIn) erg nuttig blijkt te zijn.

Dat beeld van de vereenzaamde stoffige vertaler op een zolderkamertje mag al met al dus wel verdwijnen!

Automatisch

Op een van de websites die ik vandaag bekeek, viel mijn oog op de advertentie die hier links staat. Vertalen naar 75 talen met één muisklik: wie wil dat niet? Ik wilde wel eens zien wie of wat daar achter stak en klikte dus op “Nieuw! Versie 8”.

Er verscheen meteen een dialoogvenster waarmee ik een programma kon installeren. Het bleek te gaan om Babylon, dat al langer aan de weg timmert met claims dat het automatisch kan vertalen. De laatste keer, jaren geleden, dat ik dat heb uitgeprobeerd, was de kwaliteit nog allerbelabberdst, maar dat kan intussen natuurlijk veranderd zijn. Doorgeklikt dus maar, tot ik bij dit dialoogvenster kwam:

Hiermee maakt Babylon natuurlijk geen beste reclame voor zichzelf. Je zou nog kunnen spreken van een Babylonische spraakverwarring door de twee talen die hier door elkaar worden gebruikt, maar afgezien daarvan: “Installatie Taal”? “Gebruikers Licentieovereenkomst”?

Er kwamen nog wat schermpjes voorbij, en uiteindelijk bereikte ik het scherm “Installatie voltooid”. Hierin kon ik nog kiezen naar welke talen Babylon moest vertalen. Dat waren er lang geen 75, al vind ik het wel indrukwekkend dat er ook talen als bijvoorbeeld Tamazight tussen staan. Ik kan alleen niet beoordelen wat de kwaliteit van die vertalingen is, dus heb ik het gehouden bij de talen waarvan ik dat wel enigszins kan: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Deens. Intussen vielen me ook in dit scherm de nodige (ver)taalproblemen op. “Babylon wordt vertaald naar”, bijvoorbeeld. In het Engels zal er wel “Babylon translates into” hebben gestaan. “Babylon wordt vertaald naar” is dan inderdaad een mogelijke vertaling, maar niet de goede in deze context. Babylon vertaalt zelf, dus er had “Babylon vertaalt naar” moeten staan. Verder moet “Babylon Updates” “Babylon-updates” zijn en schrijven we “e-mail adres” als “e-mailadres”. “Babylon meest recente woordenboeken” lijkt me ook niet grammaticaal correct.

Maar het programma is nu geïnstalleerd. Ik heb zonder toestemming te hebben gegeven een andere startpagina en een extra werkbalk in Internet Explorer en een deel van mijn onlangs bezochte websites is uit de geschiedenis verdwenen zodat URL’s die ik typ niet meer automatisch worden aangevuld. In ruil daarvoor verwacht ik dan natuurlijk wel dat het programma werkt. Maar wat ik ook probeer, ik krijg niets anders dan losse woordjes die via online woordenboeken naar het Engels worden vertaald. Misschien zie ik iets over het hoofd, maar dat vind ik nogal karig.

Door Ctrl ingedrukt te houden terwijl ik ergens op een pagina rechtsklik, krijg ik dit venster te zien, met de mysterieuze instructie “Klik “Ctrl + Rechts muisknop” op elk woord of getal”.

Onderaan in het scherm staan nog een paar nuttige knoppen. waarbij vooral de infotekst bij de tweede knop weer leuk is: “Menselijke vertaling dienstverlening”. Human translation service? Als je op die knop drukt, kom je op een pagina vol onjuist hoofdlettergebruik, typfouten (“vertouwelijk”, “rechtst-reekse hulp”) en kromme vertalingen. Duidelijk niet via die “menselijke vertaling dienstverlening” vertaald. De tarieven zijn aan de lage kant en ik neem aan dat de freelance vertalers die het werk uiteindelijk via e-mail op hun scherm krijgen, nog minder krijgen.

Naast de knop voor menselijke vertalingen vind ik dan uiteindelijk wel wat ik zocht: de mogelijkheid om een URL op te geven van een website die vertaald moet worden. Helaas is alleen Engels beschikbaar als doeltaal. Een willekeurige alinea uit een willekeurig artikel uit de Telegraaf ziet er dan zo uit:

It is understood that the tensions over the past few days had risen by very non-slip negotiations between especially CDA and the unsettled pvv. also remains in the Party of the Christian Democrats. This morning was CDA ’ there more back schinkelshoek known not to want times in the Chamber. The former Member, that placed in a place in government but was still able to reverse would return in the Second Chamber, as colleagues answered in the cabinet, may not find in a cabinet with gedoogsteun of the pvv.

Kortom: alweer ben ik niet al te bang om op korte termijn mijn baan te verliezen…

Tolkenlunch

Op de voorpagina van de Volkskrant stond vanmorgen een foto van persbureau Reuters, die ik hier waarschijnlijk ongeoorloofd maar mét bronvermelding overneem.

Op deze foto zien we de Russische en Amerikaanse presidenten Medvedev en Obama die hun besprekingen op het Witte Huis onderbreken voor een lunch in een hamburgertent. In de Huffington Post staat een heel artikel over een eerder bezoek van Obama aan diezelfde hamburgertent, op 5 mei. Blijkbaar hebben ze er lekkere hamburgers. Maar laten we de foto eens goed bekijken. Obama en Medvedev hebben hun jasjes in het Witte Huis gelaten en zitten op het oog ontspannen in hemdsmouwen te eten. Blijkbaar is het ook warm genoeg om luchtig gekleed te gaan, want de twee mannen aan het tafeltje schuin achter Obama dragen shorts en een t-shirt. Het is niet zomaar een fastfoodrestaurant, want ze eten niet uit piepschuimbakjes maar van echte borden. Medvedev is de bovenkant van zijn broodje al kwijt en zit met z’n vingers op het vlees. Het tafeltje is haast te klein; er is maar net ruimte voor alles wat erop moet staan.`Behalve de borden met de hamburgers, de schaal met frites en de nodige sauzen staan er ook nog twee frisdrankflessen die nog niet zijn geopend. De bedoeling is dat de heren hun frisdrank uit de klaarstaande glazen drinken, die nu nog helemaal gevuld zijn met ijs. Veel frisdrank past daar niet meer bij.

Maar het meest opvallende aan de foto vind ik de twee mannen aan het tafeltje naast de presidenten. Ook zij hebben hun nette pak aan, maar zij moesten hun jasje aanhouden. Zij zitten in hetzelfde restaurant, maar mogen niets eten. Op hun tafeltje ligt alleen wit papier. Servetten of notitiepapier, ik weet het niet. Ze leunen zo ver naar Obama en Medvedev toe dat ze bijna in de ruimte tussen de tafeltjes glijden. De man in het zwarte pak lacht alsof hij net een goede mop aan Obama aan het vertellen is. Het kan haast niet anders of deze twee mannen zijn de tolken. Die tijdens de lunch van hun opdrachtgevers gewoon moeten doorwerken, waarbij er zo te zien niet eens een glaasje water af kan om de keel te smeren.

Wat een baan…

Goed, snel of goedkoop?

In dit artikel op de Small Biz Blog schrijft Roger Pierce over de ‘project management triangle‘. Kort gezegd houdt die driehoek in dat projecten (of vertaalopdrachten) nooit goed, snel én goedkoop gedaan kunnen worden, hoe graag klanten dat ook willen. Een van de drie moet altijd sneuvelen, en de tip van Roger Pierce is om de keuze aan de klant te laten. De manier waarop hij de consequenties van die keuze uitlegt aan klant, vind ik behoorlijk negatief. Veel klanten zouden denken dat hij eigenlijk helemaal niet wil werken en alleen maar uitvluchten bedenkt om ergens langer over te kunnen doen, slechte kwaliteit te kunnen leveren of hoge prijzen te kunnen vragen.

Maar er zit wel degelijk iets in. De klant heeft in deze theorie drie opties: goed en snel (en dus niet goedkoop, maar tegen een marktconform of hoger tarief), goed en goedkoop (en dus niet snel, maar tussen andere klussen door of pas op het moment dat de vertaler geen beter betaald werk heeft) of snel en goedkoop (en dus niet goed, bijvoorbeeld omdat de vertaler het zich niet kan veroorloven om de vertaling nog eens goed door te lezen).

Dit geeft me in ieder geval weer wat argumenten in discussies met klanten over prijs, kwaliteit en deadlines.

Schabouwelijk: bevredigend werktuig

Ik heb het al eerder gehad over de kwaliteit van automatische vertaalprogramma’s, die niet altijd even goed is. Wat ik niet had verwacht, is dat er overheden zijn die dat soort programma’s gebruiken om hun officiële stukken te laten vertalen:

Op de Vlaamse site deredactie.be staat een wat uitgebreider bericht over het “schabouwelijke” Nederlands, inclusief een aantal pagina’s uit het rapport. Naast de wens “dat dit werktuig u zal bevredigen” krijgt de lezer de volgende tekst te verwerken (eerst in het Frans, daarna de ‘Nederlandse’ vertaling):

C’est pourquoi, le lecteur pourra notamment se livrer à des analyses personnalisées grâce aux pyramides d’âge et à la ventilation des habitant par nationalité.

Het is de reden waarom de lezer zal in het bijzonder zich mogen aangeven aan gepersonaliseerde analysen dankzij de leeftijdspiramiden en aan de uit de uitsplitsing van de inwoners per nationaliteit.

Over die uitsplitsing per nationaliteit staat verderop nog:

Elsene ontvangt 168 verschillende nationaliteiten. Kijk de volgende pagina de 10 landen die het meest in Elsene voorgesteld zijn…

Schabouwelijk is wel het minste wat je hiervan kunt zeggen…