Tag Archives: geesten

Communicatieproblemen

Vertaalproblemen doen zich soms op onverwachte plekken voor. Bijvoorbeeld bij een show van Derek Ogilvie. Niet, zoals je zou verwachten, bij het publiek dat onvoldoende Engels spreekt en/of Dereks Schotse accent niet verstaat, maar op een heel andere manier. Uit de Varagids voor volgende week, waarin een verslaggever een van die shows bijwoont:

Ogilvie: ‘See-eee-eeeeee…’
De vertaler/medewerker: ‘Ik zei het je toch?’
Even later zei de medewerker nogmaals dat Derek Ogilvie uit Schotland komt en dat er soms misverstanden waren met Nederlandse geesten, die geen Engels spraken. Logisch.

Ik vraag me nu wel af hoe dat dan gaat met die baby’s waar Derek mee communiceert…