Tag Archives: vertaalbureau

Op wiens voorwaarden?

Stukje uit een e-mail die ik net aan een van mijn klanten heb gestuurd, als reactie op alweer zo’n voorstel waar vertaalbureaus patent op lijken te hebben:

Stel, ik ga naar een restaurant en zeg dat ik wel bij ze wil eten, maar dat ik pas als ik alles op heb aan ze vertel hoeveel ik precies ga betalen. Verder wil ik de rekening tussen 20.00 en 20.30 uur hebben, want alleen in dat geval betaal ik hem binnen een paar dagen. Komt de rekening later, dan wacht ik nog een paar weken met betalen.

Er is geen restauranthouder die dit zou accepteren, maar vreemd genoeg lijken vertaalbureaus te denken dat ze wel betalingsvoorwaarden kunnen opleggen aan hun leveranciers. De realiteit is natuurlijk dat ik, als leverancier, bepaal wat mijn leveringsvoorwaarden zijn en niet andersom. Ik bepaal ook wanneer ik een factuur stuur, en volgens mijn leveringsvoorwaarden moet die factuur, ongeacht de datum waarop ik hem indien, binnen een bepaalde periode zijn voldaan. Ik kan ook niet bij KPN aankomen met het verhaal dat mijn cashflow niet helemaal goed is en dat ik daarom mijn telefoon- en internetabonnement alleen maar op tijd betaal als zij een rekening sturen op het moment dat mij dat uitkomt.

Het lijkt er wel op dat vertalers wereldwijd zich steeds meer gaan verzetten tegen wat ‘de vertaalbureaus’ willen. Zo schreef Wendell Ricketts eerder deze maand op zijn blog ProvenWrite een post met de titel “Toxic Translation: A Twelve-Step Program for Self-Injuring Translators“, die er eigenlijk op neer komt dat freelance vertalers hun vaak slechte voorwaarden voor een groot deel aan zichzelf te danken hebben omdat ze overal mee akkoord gaan om maar werk te krijgen. Het wat mij betreft mooiste citaat uit het artikel:

DO NOT : offer cut-rate translations or beg clients to let you work “for practically nothing” because you “love translating.” Why not? For the same reason that there’s a sign at the zoo that says “Don’t Feed The Monkeys.” Because, if you do, they get fat and lazy and never learn that professional, well qualified bananas are not handed around for free.

Grote bureaus en kwaliteit

Een mooi vervolg op mijn bericht van gisteren is wat Martin Crellin vandaag schrijft op zijn weblog False Friends. In zijn post legt hij uit (in het Duits) hoe het komt dat grote vertaalbureaus soms (hij zegt zelf “vaak”) geen goede kwaliteit leveren. Zo worden betere vertalers vaak niet ingeschakeld omdat ze duurder zijn, worden vaak niet genoeg vragen gesteld omdat dat tijd en dus geld kost, worden vertalingen niet door de vertalers zelf nagelezen (daarvoor krijgen ze niet genoeg betaald) en ook niet in-house door de vertaalbureaus bekeken (dat gaat ten koste van de marge) en hebben vertaalbureaus te weinig deskundig personeel in vaste dienst omdat vast personeel te veel kost.

Het moet dus vaak zo goedkoop en snel mogelijk en dat gaat volgens de driehoek van gisteren onvermijdelijk ten koste van de kwaliteit.

Een nog veel uitgebreider stuk over vertaalbureaus is eerder deze week door Kevin Lossner gepost op zijn weblog Translation Tribulations. Net zoals ik werkt Kevin Lossner zelf ook veel voor vertaalbureaus, maar hij heeft, zoals hij zelf zegt, in de loop van vele jaren het kaf van het koren gescheiden. Hij werkt voor het koren en schrijft zijn post over het kaf. En als ik zijn opmerkingen zo eens lees, denk ik dat ik zelf ook wel wat meer energie zou mogen steken in dat scheiden, en vooral in het zoeken van meer koren zodat ik wat meer kaf kwijt kan raken.

Crisis

Vandaag drong dan toch het eerste teken van de financiële crisis mijn kantoor binnen. Merkte ik tot nu toe alleen nog maar wat van die crisis doordat sommige klanten steeds om korting vragen, nu wordt het toch wat concreter. Een van mijn klanten, een Belgisch vertaalbureau dat ik vanwege de gevraagde vertrouwelijkheid niet bij name zal noemen, stuurde via een raadsman een e-mail over een “gerechtelijke reorganisatie” “omwille van tijdelijke liquiditeitsproblemen, die echter op middellange termijn zullen aanslepen”. De e-mail was in drie talen opgesteld (Engels, Frans en Nederlands), maar door het juridische taalgebruik voor mij toch niet altijd even duidelijk. Maar de essentie lag in deze zin:

“Als leverancier maakt u deel uit van de groep commerciële leveranciers die onmisbaar zijn voor de goede werking en de continuïteit van XYZ; bijgevolg verzoekt XYZ u om de commerciële relaties verder te zetten en om het eventuele betalingsachterstal te bevriezen op 31.01.2010; alle facturen die worden opgesteld vanaf 01.02 zullen betaald worden in overeenstemming met de algemene voorwaarden, met name op 60 dagen.”

Tenzij ik me erg vergis, staat hier dus dat facturen die voor 1 februari zijn opgesteld, voorlopig (of op den duur helemaal) niet zullen worden betaald, maar dat ons als vertalers desondanks wordt gevraagd voor het bedrijf te blijven werken. Als we dat doen, zullen onze nieuwe facturen binnen 60 dagen worden betaald.

Gelukkig was dit voor mij een vrij nieuwe klant waarvoor ik nog maar twee kleine opdrachten had gedaan en zijn ze me daardoor maar ongeveer 150 euro schuldig. Ik ben benieuwd of ik die ooit nog tegemoet mag zien…